NVF

Forside Arbejdsgrupper Luftkvalitet

Luftkvalitet

Velkommen til siderne for den kommende arbejdsgruppe for luftkvalitet.

Arbejdsgruppen udarbejder sin virksomhedsplan i efteråret 2021

Selve arbejdet vil foregå i 2022. 

 

Om arbejdsgruppen

Vejtrafik er en af de største kilder til lokal luftforurening i tætbebyggede områder. Det skyldes både udstødningsemissioner og mekanisk slitage fra vejbelægningen, specielt fra pigdæk. Høje koncentrationer af Nitrogendioxid (NO2) og svævestøv (PM10 og PM2,5) kan være sundhedsskadelige og i værste tilfælde øge forekomsten af for tidlig død.

For at begrænse udslip og skadeindvirkninger fra luftforurening er det nødvendigt at tage hensyn til luftforurening i areal og transportplanlægning og gennemføre grønne tiltag, der kan reducere luftforureningen samt varsle og overvåge luftkvaliteten i de største byer.

NVF ønsker at bidrage til, at den viden, der er udviklet i forskellige nationale, nordiske og internationale fora, formidles til aktører i den nordiske vej- og transportindustri. Derfor nedsættes der en etårig arbejdsgruppe som skal indsamle relevante rapporter og andre dokumenter samt arrangere en workshop, der skal sikre at viden deles i sektoren og anvendes i størst mulig grad.

Arbejdsgruppen kommer selv med forslag til, hvordan gruppen kan følge op og bidrage til FN’s verdensmål

Arbejdsbeskrivelse

Mere information om arbejdsgruppen kommer snarest. 

Du kan finde arbejdsgruppens virksomhedsplan her, når den bliver udarbejdet i opstartsperioden for arbejdsgruppen. 

 

Medlemmer i arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over alle medlemmer i arbejdsgruppen

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender for arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder