NVF

Forside Arbejdsgrupper Luftkvalitet

Luftkvalitet

Velkommen til siderne for arbejdsgruppen for luftkvalitet.

Arbejdsgruppen udarbejdede sin virksomhedsplan i efteråret 2021. Den blev godkendt 24. november 2021.

Selve arbejdet vil foregå i 2022. 

Om arbejdsgruppen

Vejtrafik er en af de største kilder til lokal luftforurening i tætbebyggede områder. Det skyldes både udstødningsemissioner og mekanisk slitage fra vejbelægningen, specielt fra pigdæk. Høje koncentrationer af Nitrogendioxid (NO2) og svævestøv (PM10 og PM2,5) kan være sundhedsskadelige og i værste tilfælde øge forekomsten af for tidlig død.

For at begrænse udslip og skadeindvirkninger fra luftforurening er det nødvendigt at tage hensyn til luftforurening i areal og transportplanlægning og gennemføre grønne tiltag, der kan reducere luftforureningen samt varsle og overvåge luftkvaliteten i de største byer.

NVF ønsker at bidrage til, at den viden, der er udviklet i forskellige nationale, nordiske og internationale fora, formidles til aktører i den nordiske vej- og transportindustri. Derfor nedsættes der en etårig arbejdsgruppe som skal indsamle relevante rapporter og andre dokumenter samt arrangere en workshop, der skal sikre at viden deles i sektoren og anvendes i størst mulig grad.

Arbejdsgruppen kommer selv med forslag til, hvordan gruppen kan følge op og bidrage til FN’s verdensmål.

Kontakt nvf@vd.dk, hvis du kunne tænke dig at deltage i arbejdet eller ønsker at høre mere.

Medlemmer i arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over alle medlemmer i arbejdsgruppen

Formand
Land
Organisation
Karl Idar Gjerstad
Norge
Statens vegvesen
Sekretær
Land
Organisation
Páll Kolka
Island
Vegagerðin
Medlem
Land
Organisation
Brynhild Snilsberg
Norge
Statens vegvesen
David Eskilsson
Sverige
Edeva
Einar Pálsson
Island
Vegagerðin
Gunhild Lutnæs
Norge
Statens vegvesen
Hjalti Jóhannes Guðmundsson
Island
Reykjarvíkurborg
Joacim Lundberg
Sverige
Lunds universitet
Katrín Þuríður Pálsdóttir
Island
Vegagerdin
Mats Gustafsson
Sverige
VTI
Randi Grønnestad
Norge
Trondheim kommune
Rikard Gaarder Knutsen
Norge
Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Svava Svanborg Steinarsdóttir
Island
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
Sven Mejier
Sverige
Tetra
Thomas Clemm
Norge
Mesta
Thorleif Foss
Norge
Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
Þorsteinn Jóhannson
Island
Umhverfisstofnun
Korresponderende-medlem
Land
Organisation
Hans ten Berg
Sverige
Trafikanalys
Ulla Bro
Sverige
Skellefteå Kommun

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender for arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
5.-5. januar, 2022
10.-10. februar, 2022
9.-9. marts, 2022
27.-27. april, 2022
19.-19. maj, 2022
16.-16. juni, 2022

Arbejdsmateriale

Nyheder