NVF

Forside Nyheder

Nyheder

På denne side vises alle nyheder fra NVF hjemmesiden.

21. september, 2022

Nordisk Trafiksikkerhedsforum Åbent For Alle / Nordic Traffic Safety Forum Open For Everyone. 13-14 Oktober 2022.

Nordisk: NVF – Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2022: d. 13 og 14 oktober i København. Vi inviterer til det årlige Nordiske trafiksikkerhedsforum i København, åbent for alle. Sprog: Skandinavisk og engelsk. Ingen…

12. september, 2022

Utlysning Svenska avdelningens pedagogiska pris 2022

  Nordiskt Vägforum inrättade 2011 ett Pedagogiskt pris för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av…

12. august, 2022

Catalogue on climate requirements in contracts to download

NVF’s working group on “Climate requirements in contracts” publishes its final report. The final report is a catalogue with examples and inspiration regarding climate requirements in construction or maintenance contracts….

Flere nyheder