NVF

Forside Nyheder NVF årsmöte 2024

NVF årsmöte 2024

NVFs årsmöte den 7 mars 2024

Svenska avdelningens årsmöte ägde rum digitalt den 7e mars 2024. Ca 20 personer var registrerade att delta.
Mötet inleddes av den svenska avdelningens ordförande Roberto Maiorana som hälsade välkommen. Därefter fick vi lyssna på två intressanta presentationer.
1. Vad händer efter skredet i Stenungsund?  Daniel Svensson, Trafikverket projektchef Återbyggnad E6, beskrev vad som händer just nu i arbetet med att återuppbygga vägen i Stenungsund.
2. Spridning av föroreningar från vägar och innovativa lösningar, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Professor i Miljö- och vattenteknik i urbana miljöer, Chalmers
Därefter delade Roberto Maiorana ut NVF:s pedagogiska pris till Ann-Margret Hvitt Strömvall, Professor i Miljö- och vattenteknik i urbana miljöer, Chalmers, priset är 25000kr.

När denna del av mötet var slut ägde föreningens årsmöte rum. Budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning beslutades, därtill revideras föreningens stadgar.  Årsmötet valde till revisor Tobias Ericsson och revisorssuppleant Emma Westholm från Baks&Co. Från och med 1 juli har NVF svenska avdelning en ny styrelse, den består då av

Richard Österberg, Innovationsföretagen
Lars Redtzer, Byggföretagen
Peter Haglund, Sveriges kommuner och regioner
Tomas Svensson, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Roberto Maiorana, Trafikverket
Petter Åsman som sekreterare, Trafikverket
Joacim Lundberg, LTH