NVF

Forside Nyheder NVFs årsmöte den 14 mars 2023

NVFs årsmöte den 14 mars 2023

Svenska avdelningens årsmöte ägde rum den 14e mars 2023. Ca 15 personer var registrerade att delta.
Mötet inleddes av den svenska avdelningens ordförande Roberto Maiorana som hälsade välkommen. Därefter fick vi lyssana på två intressanta presentationer.
1. WHO:s nylanserade nätverk till stöd för genomförandet av den globala trafiksäkerhetsplanen “Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030”. Eva Björk, Trafikverket och
2. Nordisk anläggningsmarknad, en av NVF:s arbetsgrupper, Jörgen Simu från Trafikverket ger oss en inblick i gruppens arbete.
Tomas Svensson, styrelseledamot och Generaldirektör på VTI delade ut NVFs pedagogiskt pris till Anna Vadeby, VTI.
När denna del av mötet var slut ägde föreningens årsmöte rum. Budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning beslutades. Grant Thornton som tidigare varit revisorer åt NVF har meddelat att de inte längre står till förfogande. Förslag till ny byrå baserad i Linköping är BAKS o Co. Årsmötet valde ny Revisor Tobias Ericsson och revisorssuppleant Emma Westholm.


Foto från mötet, Roberto Maiorana, Ordförande NVF samt nedre bilden utdelning av det pedagogiska priset till Ana Vadeby