NVF

Forside Nyheder Utlysning Svenska avdelningens pedagogiska pris 2022

Utlysning Svenska avdelningens pedagogiska pris 2022

 

Nordiskt Vägforum inrättade 2011 ett Pedagogiskt pris för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna
nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings och lärandeprocessen.

Du inbjuds att nominera lämplig kandidat till 2022 års pedagogiska pris. I din nominering ska du fritt beskriva den eller de nominerades arbete och insatser och motivera varför personen bör erhålla detta pris. Det är möjligt att nominera en enskild person eller en grupp.

Nominering ska vara inlämnad senast den 17 oktober 2022. Nomineringen skickas till nvf@vti.se Ytterligare information finns i den bifogade filen.

Utlysning av NVF pedagogiskt pris år 2022