NVF

Forside Nyheder Nordisk Trafiksikkerhedsforum Åbent For Alle / Nordic Traffic Safety Forum Open For Everyone. 13-14 Oktober 2022.

Nordisk Trafiksikkerhedsforum Åbent For Alle / Nordic Traffic Safety Forum Open For Everyone. 13-14 Oktober 2022.

Nordisk:

NVF – Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2022:

d. 13 og 14 oktober i København.

Vi inviterer til det årlige Nordiske trafiksikkerhedsforum i København, åbent for alle.

Sprog: Skandinavisk og engelsk. Ingen oversættelse.

Kom og mød nordiske kollegaer, udveksl viden, og hør om de seneste erfaringer med trafiksikkerhed i Norden: data, undersøgelser og pilotprojekter. 

 Foreløbigt program (vil be opdateret):

Torsdag d.13 Oktober:

13.00 Velkomst, program starter 

13.00 – 16.30 Præsentationer (inklusiv kaffepauser)
Norden:  Data på ulykker
Norge: Trafiksikkerhedshandlingsplan.
Sikre kommuner
Unge cyklister og brugen af mobiltelefon
…samt mere…
16.30 – 18.30 Cykeltur i København

18.30 – 20.30 Aftensmad

Fredag d.14 Oktober:

9.00 – 12.00 Præsentationer (inklusiv kaffepauser)
Sverige: Cykelstrategi
Finland: Vintercykling 
Danmark: Frontale sammenstød, HVU
…og mere….
12.00 – 13.00 Let frokost

Tilmeld dig nu! Nordisk trafiksikkerhedsforum 2022, 13-14. oktober | Vejdirektoratet (nemtilmeld.dk)

Hotel er ikke medregnet eller booket. Der er mange hoteller i nærheden.

Tilmeldingsfrist:

Fredag d. 30. September 2022 klokken 20:00

Lokation: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København Danmark

English:

NVF – Nordic Traffic Safety Forum 2022:

The 13’th-14-‘th of October in Copenhagen.

We invite you to participate in the yearly Nordic Road safety forum in Copenhagen, open for all. 

Language: Scandinavian and English. No translation.

Come and meet Nordic colleagues, and share the latest experiences on road safety in the Nordic countries: data, investigations, pilot projects.

Preliminary program (will be updated)

Thursday the 13’th of October:

13.00 Welcome, program begins

13.00 – 16.30 Presentations (with coffee breaks)
Nordics: Accident data
Norway: Traffic safety action plan
Safe municipalites
Young cyclists and mobile phone use
…and more…
16.30 – 18.30 Bicycle tour in København

18.30 – 20.30 Dinner

Friday the 14’th of October:

9.00 – 12.00 Presentations (with coffee break)
Sweden: cycling strategy
Finland: Winter cycling
Denmark: Frontal collissions, HVU
…and more….
12.00 – 13.00 Light lunch

Register now!  Nordic Traffic Safety Forum 2022, 13-14. october | Vejdirektoratet (nemtilmeld.dk)

Hotel booking is not included in the registration. But there are many hotels available in the vicinity.

Registration deadline:

Friday the 30. September 2022 at 20:00

Location: Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 Copenhagen Denmark