NVF

Forside Nyheder Ny arbejdsgruppe skal arbejde med luftkvalitet

Ny arbejdsgruppe skal arbejde med luftkvalitet

NVF’s Forbundsstyrelse har besluttet at oprette en étårig arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med luftkvalitet.

Vejtrafik er en af de største kilder til lokal luftforurening i tætbefolkede områder. Dette skyldes både udstødningsemissioner og mekanisk slid på vejoverflader, især fra pigdæk. Høje koncentrationer af nitrogendioxid (NO2) og partikler (PM10 og PM2.5) kan forårsage sundhedsskader og i værste fald øget forekomst af for tidlig død.

NVF ønsker at bidrage til, at den viden, der er udviklet i forskellige nationale, nordiske og internationale fora, formidles til aktører i den nordiske vej- og transportbranche. Der oprettes derfor en etårig arbejdsgruppe, der skal indsamle relevante rapporter og andre dokumenter samt arrangere en workshop med det formål at sikre, at relevant viden formidles og anvendes i videst muligt omfang.

Du kan læse mere om arbejdsgruppen på arbejdsgruppen på hjemmesiden og i arbejdsgruppens arbejdsbeskrivelse.

Hvis du eller en af dine kollegaer kunne tænke sig at deltage i arbejdet, kan du kontakte din nationale NVF-sekretær eller forbundssekretær Marianne Worm (nvf@vd.dk).