NVF

Forside Nyheder Temaer til Via Nordica 2024

Temaer til Via Nordica 2024

Via Nordica 2024 holdes den 11.-12. juni 2024. Konferencen er på mange måder et udstillingsvindue for arbejdsgruppernes arbejde i perioden 2020-2024. Vi vil derfor gerne høre arbejdsgrupperne, hvad de selv mener er noget af det mest spændende, de er nået frem til. Det kan være resultater, men det kan også være dilemmaer, problemstillinger og lign. Vi vil også meget gerne høre, hvad arbejdsgrupperne selv kunne tænke sig at høre om på Via Nordica 2024.

I den forbindelse er der udsendt et spørgeskema (survey), som arbejdsgrupperne er blevet bedt om at udfylde med deadline 9. maj 2022. NVF’s medlemsvirksomheder er også meget velkomne til at sende deres input og forslag.

Forslag sendes til den danske NVF-sekretær Marianne Worm (mwo@vd.dk).