NVF

Forside Nyheder Sverige säger tack, och lycka till!

Sverige säger tack, och lycka till!

Den 1 juli lämnar Sverige över ordförandeskapet i Nordiskt vägforum till Danmark. Lena Erixon som varit förbundsordförande under det svenska ordförandeskapet vill skicka ett tack och en hälsning i samband med överlämnandet.

– Först och främst vill jag säga ett stort tack till alla medlemmar i Nordiskt vägforum. Ni gör ett viktigt arbete, både för utvecklingen av våra vägar och transporter men också för det nordiska samarbetet. Det har varit en förmån för mig att få leda den här organisationen.

Under det fyra år långa svenska ordförandeskapet har ett stort antal seminarier, workshops och webinarier genomförts i NVF:s tio olika utskott och den så kallade ad-hocgruppen om totalentreprenad. Rapporter och refererat från verksamheten finns att läsa på webbplatsen www.nvfnorden.org.

Som brukligt sker en justering av organisation och arbetssätt i samband med byte av ordförandeskapet. Nya medlemmar och medlemsföretag ansluter, andra väljer att sluta. Delar av den svenska avdelningsstyrelsen blir också ny. Just nu har NVF Totalt 577 medlemmar och 295 medlemsföretag.

– Stort lycka till med ordförandeskapet Danmark! Det viktiga arbetet fortsätter och nu är det er tur att leda, säger Lena Erixon.

Lena Erixon