NVF

Forside Nyheder Svenska avdelningens årsmöte 4 mars 2021

Svenska avdelningens årsmöte 4 mars 2021

Den Svenska avdelningen höll sitt årsmöte den 4 mars. Cirka 45 personer deltog i mötet. Programmet innehöll dels tre presentationer och sedan årsmötesförhandlingar. Lena Erixon, NVF:s ordförande och Trafikverkets generaldirektör välkomnade alla till mötet som detta år hölls helt digitalt, via Teams. Magnus Lindgren, Senior sakkunnig på Trafikverket inledde mötet med att informera om Trafikverkets elektrifieringsuppdrag. Trafikverket har haft regeringsuppdrag att dels planera för en utbyggnad av elvägar dels analysera behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Vi fick också inblick i två av de tretton arbetsgrupperna som NVF har under nuvarande period. Ordförande för Godstransportarbetsgruppen, Mårten Johansson, informerade om målet för gruppen 2020-2024, att medverka till effektivare, klimatsmartare, trafiksäkra och ekonomiskt hållbara godstransporter på väg. Britt-Marie Majbäck, ordförande i arbetsgruppen Rekrytering i branschen. Gruppen ska undersöka hur man kan få unga människor intresserade av väg- och transportbranschen och välja denna
bransch som karriärväg.  Mötet avslutades med Årsmötesförhandlingar och medlemmarna godkände förslag till budget 2021, medlemsavgifter, årsberättelse samt verksamhetsplan för 2021. Innan mötet avslutades tackade NVF:s vice ordförande Anna Lundman Lena Erixon för ordförandeskapet då det var Lenas sista årsmöte för föreningen. Lena kommer att avgå som generaldirektör vid årsskiftet och enligt NVF:s stadgar ska ordförande vara antingen Trafikverkets generaldirektör eller ställföreträdande.