NVF

Forside NVF:s årsmöte den 4 mars 2021

NVF:s årsmöte den 4 mars 2021

Svenska avdelningen höll sitt årsmöte den 4 mars. Mötet hölls digitalt och cirka 45 personer närvarade.
Mötet inleddes med tre intressanta presentationer.  Magnus Lindgren, Senior sakkunnig på Trafikverket informerar om Trafikverkets elektrifieringsuppdrag. Trafikverket har haft regeringsuppdrag att dels planera för en utbyggnad av elvägar dels analysera behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Efter Magnus presenterades två av de tretton arbetsgrupperna sitt arbete. Mårten Johansson, ordförande i Godstransportarbetsgruppen, presenterade gruppens arbete . Målet för gruppen 2020-2024 är att medverka
till effektivare, klimatsmartare, trafiksäkra och ekonomiskt hållbara godstransporter på väg.  Därefter presenterade Britt-Marie Majbäck ordförande i arbetsgruppen rekrytering i branschen. Gruppen ska undersöka hur man kan få unga människor intresserade av väg- och transportbranschen och välja denna bransch som karriärväg.
Under den avslutande delen av mötet hölls årsmötesförhandlingarna där verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för 2021 fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.  Anna Lundman, NVF:s vice ordförande tackade Lena Erixon för hennes arbetsinsats som ordförande de senaste fem åren. Lena Erixon kommer att lämna sitt uppdrag som Trafikverkets generaldirektör till årsskiftet och i och med det var detta hennes sista årsmöte för NVF.