NVF

Forside Nyheder NVF-stipend 2022 – kunngjøring

NVF-stipend 2022 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet.

Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Les mer på norsk avdeling sin hjemmeside.

Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet og budsjett.

Søknadsfrist: 31.  mai 2022

Søknaden merkes «NVF-stipend 2022» og sendes per e-post til:

Marit Due

Mobil: 90530801

E-post: marit.due@vegvesen.no