NVF

Forside Nyheder Ingen utlysning av stipendium

Ingen utlysning av stipendium

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att inte dela ut stipendiet för 2021 med hänvisning till den ekonomiska situationen efter det inställda eventet Via Nordica men också det svaga intresset, år 2020 fick NVF endast två ansökningar till stipendiet och ingen av dem uppfyllde de kriterier som styrelsen fastställt.