NVF

Forside Nyheder Handlingsplaner for 2020-2024 godkendt

Handlingsplaner for 2020-2024 godkendt

NVF’s handlingsplaner er et dokument, der viser arbejdsgruppernes konkrete, planlagte aktiviteter.

Arbejdsgrupperne indleverede 1. november deres handlingsplaner for denne periode.

Forbundsstyrelsen drøftede de indsendte handlingsplaner på deres møde den 23. november 2020.

Forbundsstyrelsen glædede sig over at se, at arbejdet er kommet godt i gang på trods af udfordringerne med covid-19. Der var også stor tilfredshed med arbejdsgruppernes fokus på FN’s verdensmål.

Alle handlingsplaner blev godkendt, og de er nu oploadet på arbejdsgruppernes sider på nvfnorden.org.