NVF

Forside Kalender NVF_Godstransport_HCT-seminarium_2022-04-22_Volvo_Göteborg

NVF_Godstransport_HCT-seminarium_2022-04-22_Volvo_Göteborg

22.-22. april, 2022
Göteborg,

Program:

 • Tunga lastbilar, utställning och möjlighet till provkörning.
 • Lunch.
 • Seminariet öppnas av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.
 • Dispenstransporter i Norden. Vägnät i Danmark till 32 meters lastbilar för dubbla påhängsvagnar. Finn Bjerremand, DTL.
 • Utveckling av HCT fordon i Norge. Dag Nordvik, NLF.
 • Planläggning av arealer för terminaler, parkering, omkoppling och omlastning för effektivare godstransporter. Christian Mineur Trafikverket för Torild Prestun, Statens Vegvesen.
 • Kontroll av tunga fordon på väg. Anders Gunneriusson, Transportstyrelsen.
 • Trade Off. Regler och prestanda för kopplingsanordningar på fordon över 60 tons bruttovikt. Tobias Johansson, VBG.
 • Så bygger du effektiva HCT fordon. Fordons egenskaper och framkomlighet.  Lena Larsson, Emil Pettersson, Volvo
 • 76 tonnes and 34,5 meters HCT in Finland. Advice on Nordic positions on weights and dimensions. Otto Lahti, Trafi.

Mårten-Johansson-NVF-Godstransporter-.pdf

rg/…te/Finn-Bjerremand-DTL.pdf

Dag-Nordvik-NLF-NVF-Gøteborg-Norges-HCT.pdf

Christian-Mineur-Trafikverket

Anders-Gunneriusson-Transportstyrelsen.pdf

Tobias-Johansson-NVF-Trade-off_2022-04-22.pdf

Lena-Larsson-Volvo-NVF_2022-04-22-Compressed.pdf

Otto Lahti HCT benefits in Finland_part1

Otto-Lahti-HCT-benefits-in-Finland_part2.pdf

 

 • Dokumenter