NVF

Forside Nyheder Årsmøte i Vejteknologi

Årsmøte i Vejteknologi

NVF vegteknologi arbeidsgruppen har gjennomført 11 webinarer i løpet av 2021 og 2022 hittil. Det har vært med gjennomsnitt ca. 45 – 60 stk. deltakere i hvert webinar fra forskjellige bedrifter.

I år ble gjennomført Nordisk veiforium (nvf) veiteknologi gruppa årsmøte i Bergen Norge fra 13. -15. juni. Formålet med årsmøtet er nettverksbygging og kunnskap deling innen medlemslandene. Denne arbeidsgruppen har planlagt en virksomhetsplan som fokuserer hovedsakelig på gjenbruksmaterialer, LCA og EPD for de to siste årene. NVF vegteknologi arbeidsgruppa støtter FNs bærekraftsmål, og mener at vegsektorer har en viktig rolle når det gjelder å nå disse.

Årsmøtet var delt i tre deler. Første del var faglig seminar som følgende:

  • Norge holdte foredrag om LCA (Life Cycle Assessment) ,
  • Danmark BSM (Bitumenous Stablized Material) metode for å redusere CO2 ved bruk av rå varer
  • Sverige stor satsing i EPD (Environmental product declaration)
  • Finland presenterte – Promoting circularity and the use of alternative materials in the Finnish Transport Infrastructure Agency
  • Island var om – optimalt bruk av returnert asfalt,
  • Færøyene var om – hva gikk med resirkulert i Færøyene.

Del to var forskningskonkurranse. Forskningsprojekter fra Sverige, Norge, Danmark og Finland deltok i konkurranse. Alle gjorde en god jobb for samfunnsutvikling. Forskningsprojektet fra Norge om bruk av store stein og valg av stein påvirker asfaltdekke når vann er tilgjengelig i veidekke vant forskningskonkurranse.

Del tre var teknisktur til E39 Svegatjør- Rådal prosjekt. Vi fikk innføring til prosjektet, Vegen blir bygd som fire felts motorveg. Tunnellengda blir på tilsammen 14,7 km – av total veglengde på 17,7 km. Den lengste tunnelen er den 9,2 km lange Lyshorntunnelen mellom Endalausmarka og Rådal.

Skogafjellstunnelen på 1,5 km ligg lengst sør på veganlegget, mellom Svegatjørn og Endalausmarka.