NVF

Home Anna Vadeby från VTI får NVF Sveriges pedagogiska pris

Anna Vadeby från VTI får NVF Sveriges pedagogiska pris

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att ge Anna Vadeby, VTI sitt pedagogiska pris.
Ur motiveringen kan du läsa:
”Anna Vadeby är en mycket framstående forskare inom området trafiksäkerhet och hållbara hastigheter. Hon har under många års tid haft en ledande roll och ett starkt engagemang inom forskning som förbättrar trafiksäkerheten på våra svenska vägar genom analys, utvärdering och förslag till förbättringsåtgärder inom områdena hållbara hastigheter för ökad trafiksäkerhet.”

Priset kommer delas ut vid årsmötet mars 2023.