NVF

Forside Om NVF Organisation

Organisation

Den overordnede ledelse af NVF sker i Forbundsstyrelsen, der består af formand og næstformand fra de nationale afdelinger. Alle medlemslande har en national afdeling med en formand og en næstformand. 

Formandskabet af NVF går på skift mellem landene i perioder på fire år. I perioden 2020-2024 har Danmark formandskabet for NVF.

Foto fra FinlandNVF arbejder i 4-årige perioder

Hver national NVF-afdeling har sin egen bestyrelse.

Formanden og næstformanden for de nationale NVF-bestyrelser indgår i den nordiske forbundsstyrelse, som er NVF’s øverste beslutningsorgan. Her kan du læse mere om Forbundsstyrelsen. 

Den nationale vejdirektør er født formand for den nationale NVF-afdeling. Næstformanden kommer altid fra den private sektor. 

NVF arbejder i 4-årige perioder. Medlemslandene skiftes til at varetage formandsposten. Danmark har formandsposten i nuværende periode, som løber fra 1. juli 2020 og slutter 30. juni 2024. Arbejdsperioden afsluttes med en kongres (Via Nordica). 

Arbejdet i NVF sker igennem arbejdsgrupper. Faste arbejdsgrupper for perioden har en formand og en sekretær og disse poster fordels mellem landene. 

Medlemmer i arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over alle medlemmer i arbejdsgruppen

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender for arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder