NVF

Forside Lande Sverige

Sverige

Velkommen til den svenske NVF-afdeling

Nordiskt Vägforums svenska avdelning

NVF:s svenska avdelning leds av en styrelse med representanter för företag och myndigheter som verkar inom NVF:s område och verkar för utveckling och samarbete, med de nordiska länderna inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorerna.

NVF:s sekretariat:
NVF
c/o VTI
581 95  Linköping

Sekretariatsstöd:  Charlotta Mård
e-post: [email protected]
tel: +46 13 20 40 12

NVF:s organisationsnummer: 802003-7605

NVF:s viktigaste arbetsuppgifter utförs i arbetsgrupperne. Arbetet i arbetsgrupperne spelar en mycket viktig roll för initiativ till utveckling och forskning inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdena.

Medlemsföretagen föreslår medlemmar till arbetsgrupper som normalt utses vart fjärde år.

Finner du information som är felaktig, sänd e-post till NVF-sekretariatet:
[email protected]

Hederspris är utdelat till följande personer:

  • Mårten Johansson (2009)
  • Anders Lundström (2012)

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Lena Erixon
Sverige
Trafikverket
Næstformand
Land
Organisation
Svante Hagman
Sverige
Sveriges Byggindustrier
NVF-sekretær
Land
Organisation
Annelie Nylander
Sverige
Trafikverket
Medlem
Land
Organisation
Charlotta Johansson
Sverige
Luleå Tekniska Universite
Mats Hermansson
Sverige
Swecos Society AB
Mattias Lundberg
Sverige
Stockholms stad Trafikkontoret
Tomas Svensson
Sverige
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender for arbejdsgruppen

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder