NVF

Nordisk Vejforum

Gennem vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af nordiske landegrænser arbejder vi for at fremme udviklingen af vej-, trafik og transportsektoren.

2018_11_06_VD_Stort_Drone_Motorring_3_0010_jpg

Nyheder

11. november, 2021

Fundur formanna og ritara íslensku hópanna

Fundur formanna og ritara í íslensku vinnuhópunum eða NVF-nefndunum var haldinn þann 26. október sl. Mæting var góð og fóru nefndarmenn yfir starfið hingað til en ekki hefur verið haldinnn…

5. november, 2021

Transport arbejdsgruppen mødes i Malmø

NVF arbejdsgruppen Transport i byer og transportplanlægning mødes til et 2-dages seminar i Malmø. Seminaret vil omhandle bæredygtig by mobilitet, hvor planlægningsstrategier der både sikrer en effektiv transport, men samtidigt…

9. juli, 2021

Ny arbejdsgruppe skal arbejde med luftkvalitet

NVF’s Forbundsstyrelse har besluttet at oprette en étårig arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med luftkvalitet. Vejtrafik er en af de største kilder til lokal luftforurening i tætbefolkede områder. Dette skyldes…

Nyheder