NVF

Forside Nyheder Sven Agardh får NVF:s pedagogiska pris 2021

Sven Agardh får NVF:s pedagogiska pris 2021

Sven har under hela sina karriär som lärare inom vägteknik jobbat med att ge djupgående
kunskaper inom vägteknik till sina studenter, alltid med samma outtröttlighet, glada och humör och därtill
djupgående kunskap och trovärdighet. Sven har alltid sett studenterna och deras utbildning som det
viktigaste i deras roller som universitetsanställda, och har därför aldrig avvisat studenter och deras
frågor, oavsett hur stor, liten, enkel eller komplex frågan har varit. Sven har, tvärtom, uppmuntrat
studenterna att fråga så mycket de bara kan då det inte finns dumma frågor och att alla frågor, oavsett
omfattning, komplexitet eller nivå, är välkomna. Sven uppmuntrar även studenterna att ta hjälp av varandra,
söka information och ifrågasätt och diskutera allt, vilket i sig uppmuntrar till en djupare inlärning av
kunskaperna i enlighet med pedagogisk forskning, och utvecklar ett nyfiket intresse och sunt
ifrågasättande och kritiskt tänkande till både ämnet i sig, men även omkringliggande ämnen då kritiskt
tänkande är något allmängiltigt och ämnesoberoende. Sven har alltid med en brinnande passion gått i
bräschen för sina studenter, deras utveckling, för deras bästa och för utvecklingen av de utbildningarna
som innehåller vägkurser, både på högskole- och civilingenjörsnivå, och har gjort det på en sällan
skådad nivå internt på LTH. Detta har även visats gång på gång av de färdigutbildade ingenjörer som
examinerats från LTH som gått inom vägområdet, där Sven är en av de lärare som tidigare
studenter kommer ihåg för just sin kunskap och deras intresse för studenterna och deras problem.

Priset är 25000 SEK och kommer delas ut vid NVF:s årsmöte 2022.