NVF

Forside Om NVF Strategisk grundlag

Strategi for perioden 2020 - 2024

NVF vil i perioden 2020-2024 gøre en særlig indsats for at synliggøre vejsektorens bidrag til at indfri FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver derfor det strategiske grundlag for NVF i perioden 2020-2024. 

Fokus vil være på det teknisk faglige arbejde, men arbejdsgrupperne skal desuden, i det omfang det er relevant, rapportere op mod et antal relevante FN’s verdensmål.

 

VerdensmålFN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling blev vedtaget af FN’s generalforsamling d. 25. september 2015. Verdensmålene udgør en fælles global ramme for bæredygtig udvikling frem mod 2030, der sammen balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Hver af verdensmålene udgøres af en række delmål, der nærmere beskriver, hvilke konkrete indsatser og aktiviteter der sikrer opfyldelsen af det givne verdensmål

De nedsatte arbejdsgrupper skal i relevant omfang inddrage relevante verdensmål i deres arbejde. 

NVF har valgt at arbejde i særlig grad med verdensmålene 3, 9, 11, 12 og 13. 

Disse dækker over temaerne: Sundhed og trivsel, Industri, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats.

Strategien er gældende fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.