NVF

Forside LandeSverige Årsmöten

Årmöte 2020 Geofencing, viltolyckor och hållbarhet på programmet när svenska NVF höll årsmöte

När den svenska avdelningen av Nordiskt vägforum höll årsmöte den 3 mars var det som vanligt en rad intressanta ämnen på agendan och som lockade medlemmarna. Geofencing, nya sätt att stoppa viltolyckor och integrering av miljöfunktioner i transportplanering var tre ämnen på mötet som hölls på ett hotell i centrala Stockholm. Ordförande Lena Erixon, tillika förbundsordförande i NVF under det svenska ordförandeskapet, och generaldirektör på Trafikverket hälsade välkommen. Sen stod Robin Billsjö, godsstrateg vid trafikkontoret Stockholms stad för den första programpunkten, om hur Stockholms stad arbetar med utvecklingen av geofencing. Robin Billsjö berättade om hur staden kan bli säkrare och mer miljövänlig och hur gator kan bli attraktiva rum istället för enbart transportleder. Just nu arbetar man med pilotprojekt och nästa år kommer demonstrationsanläggningar att lanseras. Nu ska fokus även läggas på hur staden som inköpare kan påverka transporter. Inför 2021 finns ett uppdrag om att inleda geofencing för hastighetsbegränsning i stadens fordonsflotta på 900 bilar.

Nästa ämne stod Manisha Bardwaj för, doktorand vid SLU som berättade om sin forskning om hur man kan minska antalet viltolyckor, mer specifikt om det går att skrämma bort vilt från vägområdet när det är trafikerat. I Sverige inträffar det mer än 70 000 klövviltsolyckor per år och det kostar samhället årligen mer än 4 miljarder kronor. Forskningen inriktar sig både på att öka trafiksäkerheten för människan och på att skydda viltet. Exempelvis provar man varningssystem för bilister när det finns vilt i vägkanten, och ljud som skrämmer bort viltet när det finns trafik på vägen. En utmaning är att djuren snabbt vänjer sig vid olika ljud. Manisha Bardwaj var NVF-stipendiat 2019.

NVF-stipendiaten 2018 Sofia Eckersten fick sen ordet och berättade om sitt projekt ”Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplanering för hållbar stadsutveckling”. Sofia Eckersten är doktorand vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH. Sofia Eckersten har anordnat ett nordiskt seminarium där man jämförde hur de nordiska länderna arbetar med infrastrukturplanering och för- och nackdelar mellan de olika sätten att arbeta. Länderna delar ungefär samma problem, men visar en del skillnader i sätten att planera och lösa dem. En vanlig utmaning är en komplex styrning.

Efter föredragen var det dags för att dela ut NVF:s pedagogiska pris. I år tilldelas det Peter Collin, professor i brokonstruktion vid Luleå Tekniska Universitet. Det kan du läsa mer om här
Innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid berättade NVF:s kommunikatör Jonas Bäck om läget i arbetet med kongressen Via Nordica i Malmö 10-12 juni 2020. Mindre än 100 dagar återstår till den öppnar, och han uppmanade alla medlemmar att sprida information om kongressen, som fått temat ”Future mobility – sustainable ways”. Mer om den kan du läsa här.

Avslutningsvis hölls årsmötesförhandlingarna då bland annat en ny avdelningsstyrelse valdes. Den nya styrelsen består av Lena Erixon Trafikverket, Tomas Svensson VTI, Lotta Brännström PEAB Byggföretagens representant, Anna Lundman WSP Innovationsföretagens representant, Mattias Lundberg Stockholm stad Sveriges kommuner och Regioners representant samt Aliaksei Laureshy Lunds universitet, Universitets och högskolors representant , Den nya styrelsen börjar arbeta 1 juli 2020.

Årsmöteshandlingar:

Årsmöte 2019

Elvägar, sopsaltning och effektivt drift- och underhållsarbete var några av ämnena på agendan när den svenska avdelningen av NVF möttes för årsmöte i Stockholm den 20 mars.

Föredrag i aktuella ämnen och en rapport från NVF-utskottet Drift och underhåll var i fokus på årsmötet. Först ut var Jan Pettersson från Trafikverket som berättade om elvägar.

Trafikverket investerar just nu i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov. – Elvägar kan vara ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Utvecklingen går ruskigt fort just nu, säger Jan Pettersson, programchef för programmet Elvägar på Trafikverket.

 2017 års NVF-stipendiat Göran Blomqvist berättade om sin och Anna Niskas forskning kring sopsaltning. Den vanligaste metoden är att först sopa och sen salta cykelbanan. Fördelen är att man slipper att plogade ytor återfryser, och den stora mängden grus som sprids ut. Drygt 30 kommuner sopsaltar idag. Rätt metod kan spara mycket pengar.  

– Nyligen fick jag ett mejl från en svensk kommun som sparat 300 000 kronor tack vare vår forskning, sa Göran Blomqvist.

 Mer för pengarna?
Anita Ihs från NVF-utskottet Drift och underhåll berättade om arbetet inom utskottet, bland annat om utmaningar inom kommunalt väg- och gatuunderhåll, och om effekterna på det statliga vägnätets tillstånd och problemen med eftersläpande underhåll. Hur gör man för att få en begränsad budget att räcka till mer? 

– Det kräver bra beslutsunderlag, och mer proaktivt än reaktivt underhåll. Ny digital teknik och innovationer ger stora möjligheter, som exempelvis att använda drönare eller artificiell intelligens, berättade Anita Ihs.Under eftermiddagen talade också Lena Erixon om Trafikverkets nationella godstransportstrategi, och Jonas Bäck berättade om planeringen av NVF:s kongress Via Nordica som hålls i Malmö i juni 2020.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna gjordes delades årets stipendium och pedagogiska pris ut.

– Jag uppskattar verkligen att ni uppmärksammar detta. Vi behöver ett nära samarbete mellan lärosäten och myndigheter i branschen, sa Albania Nissan som fick det pedagogiska priset. Mer om priset kan ni läsa

NVF:s stipendium delades ut till Manisha Bhardwaj. Det kan du läsa mer om här. 

Nedan finns presentationerna från årsmötet:
Jan Pettersson – Elvägar 

Göran Blomqvist – Sopsaltning av cykelbanor

Anita Ihs – Drift och underhåll

Jonas Bäck – Via Nordica

 Porträttbild Pristagaren Albania Nissan – vinnaren av pedagogiskt pris, foto: Jonas Bäck.
Övriga bilder – fotograf: Annelie Nylander

Årsmöteshandlingar 

Årsmøte 2018

NVF:s svenska avdelning möttes i Stockholm den 15 mars för sitt årsmöte. Förutom de formella förhandlingarna fylldes eftermiddagen av föredrag. Ett av dem tog upp det aktuella ämnet om flygets utveckling, i ett föredrag om arbetet i Arlandarådet

Anders Svensson, kanslichef på Arlandarådet inledde föredragsdelen, där han i sin presentation beskrev arbetet med att stärka Arlanda som nav och storflygplats. Arlandarådet sorterar under Näringsdepartementet och innehåller representanter från både det offentliga Sverige och näringslivet.

Arbetet ska leda fram till en ”Färdplan för Arlanda” under 2018 och Anders Svensson påpekade hur många aspekter som ryms i området, allt från terminaler, uppställningsplatser och rullbanor, till luftrum, anslutande transporter och infrastruktur och tillgång till andra flygplatser i Stockholmsregionen. I arbetet berörs frågor som bland annat tillgänglighet och klimatpåverkan.

En av flera frågor efter föredraget berörde den just nu aktuella diskussionen om flygtrafikens klimat- och miljöpåverkan.

– Under arbetet har vi identifierat många intressekonflikter, till exempel tillgänglighet kontra miljö- och klimatpåverkan, men även flygbuller kontra flygets klimatpåverkan, sa Anders Svensson.

På mötet, på Royal Viking Hotel i centrala Stockholm, talade också John Hultén, ordförande för NVF-utskottet ”Transport i städer och transportplanering” och föreståndare för forskningsinstitutionen K2 över punkten ”Likheter och skillnader i planering för stadsomvandling i Norden”. Bland annat tog han sin utgångspunkt i världsutställningen i New York 1939 och jämförde framtidsvisionerna då med de olika visioner som lever parallellt idag, där den ena kan ha bilen i centrum och den andra bilen i periferin.

Vägteknologiutskottets Martin Wiström, till vardags på Ramböll, fortsatte med punkten ”Klimatpåverkan i asfaltbranschen – hur kan vi nå klimatmålen?” och passade på att göra reklam för utskottets seminarium i Stockholm i april 2018. I föredraget gav han en lägesrapport om hur arbetet i asfaltbranschen går framåt, med att minska klimatutsläppen och berömde där branschen för att den själv driver utvecklingen framåt i flera frågor.– Störst påverkan har helt klart tillverkningen. Bara genom att optimera den kan man minska utsläppen till hälften, sa han. Han påpekade också vilken viktig roll NVF kan spela för utvecklingen i branschen.Avslutande föredrag höll Karin Hassner, på WSP, och medlem i NVF-utskottet Trafiksäkerhet och transporter. Hon berättade om ”Autonoma transporter och trafiksäkerhet” och tog bland annat upp försök med självkörande bussar i Finland, där man gjort undersökningar bland resenärerna. 95 procent upplever resan som en positiv upplevelse.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid, delades NVF:s pedagogiska pris ut till KTH-läraren Anders Wengelin och stipendiet ut till KTH-doktoranden Sofia Eckersten ut (se separata artiklar).

Foto: Karin Hassner och John Hultén i glatt samspråk

Fotograf: Jonas Bäck

Kontakta Annelie Nylander [email protected] om du vill ta del av de presentationer som hölls under eftermiddagen.

Årsmöteshandlingar

Årsmøte 2017

Indragna körkort och sopsaltning två av ämnena på svenska årsmötesdagen

Den svenska delen av NVF träffades onsdagen den 15 mars för att bland annat hålla årsmöte och dela ut 2017 års stipendium och pedagogiska pris. Förra årets stipendiater och pristagare föreläste också och det blev en dag med flera intressanta ämnen.

Efter att vice ordförande Svante Hagman från NCC hälsat välkommen inleddes programmet med att projektchefen för Förbifart Stockholm, Johan Bantmark från Trafikverket, gav de omkring 40 medlemmarna en inblick i nuläget av projektet, ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia. Förbifarten ska öppna 2026 och just nu är det stort fokus på tunneldrivning i projektet. Totalt kommer Förbifart Stockholm ha omkring 50 kilometer tunnel.

Andre talare var Tapio Tourula från finska Trafikverket som talade om nordisk trafiksamverkan inom krisberedskap. Tapio Tourola som varit utlånad till svenska Trafikverket under ett halvår berättade bland annat om de historiska traditionerna av nordiskt samarbete som funnits och som nu får fortsätta bland annat inom försvarsmakterna och krisberedskapen. Han talade bland annat om hur beroende Finland är av en tryggad luftfart och sjöfart vid en eventuell kris.

Under eftermiddagen delade svenska NVF ut sitt pedagogiska pris till Ebrahim Parhamifar vid Lund Tekniska Högskola LTH samt sitt stipendium till Göran Blomqvist, forskare vid VTI, Statens Transport och trafikforskningsinstitut. Göran Blomqvist kommer att fortsätta sin forskning kring vidareutveckling av sopsaltningsmetoden för bättre vinterdrift av cykelvägar. Sopsaltningsmetoden används idag av 26 svenska kommuner, men fortfarande är kunskapen grund och det finns mycket att lära berättade Göran Blomqvist.

Innan årsmötesförhandlingarna tog vid fick också två av förra årets stipendiater berätta om hur deras arbete gått. VTI-forskaren Jonna Nyberg har studerat vilka välfärdskonsekvenser som drabbar individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall. Konsekvenserna kan till exempel vara minskade sociala relationer och sämre hälsa, isolering och risk för arbetslöshet. Forskningen fortsätter nu med en fördjupad studie som finansieras av Transportstyrelsen.

Sist ut bland talarna var stipendiaten Heiner Körnich från SMHI som berättade om det projekt han gjort med att utvärdera miljödata från fordonsbaserade nätverk där data samlats in från taxibilar i Göteborg. Bland annat studerade han det lokala väder som uppstår vid vägar, så kallad mikrometeorologi. Nästa steg i forskningen skulle kunna vara att använda data från fordonsnätverk i arbetet med att göra väderprognoser, berättade Heiner Körnich.

Kvällen fortsatte med traditionella årsmötesförhandlingar och därpå följande middag på Royal Viking hotel i Stockholm som var platsen för årets möte.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Årsmöteshandlingar:

Göran Blomqvist, VTI, NVF:s stipendiat 2017 och NVF:s ordförande Lena Erixon.

Ebrahim Parhamifar, Lunds tekniska högskola, mottagare av NVF:s pedagogiska pris 2017.

Johan Brantmark, Trafikverket, talar om Förbifart Stockholm. 

Tapio Tourula, Trafiksäkerhetsverket i Finland, talade om nordisTapio Tourulak trafiksamverkan inom krisberedskapen.

Foton: Catharina Arvidsson (Bild 1-2), Annelie Nylander (Bild 3), Jonas Bengtsson (Bild 4).

Årsmøte 2016

Den 2 mars 2016 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Piperska Muren i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Viktor Finn, Chef Trafikverksskolan: Vad är Trafikverksskolan – hur kan NVF:s medlemmar använda den?

Anders Svensson, Regeringskansliet: Flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (uppdrag samordnat av Anders Sundström

Henriette Wallén Warner, VTI: Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar

Reza Haghani, Chalmers: Sustainable construction and upgrading of bridges using advanced composite materials

Stipendier delades ut till:

Annelie Carlson, VTI, Utveckling av mätvagn för samtidig mätning av rullmotstånd, luftkvalitet och buller – Förstudie om möjlighet och hinder

Ignacio Gonzalez, Sweco Civil AB, Methods for evaluating damaged bridges future condition based on monitored changes in response.

Heiner Körnich, SMHI, Assessing environmental measurements from vehicle-based networks.

Jonna Nyberg, VTI, Välfärdskonsekvenser för individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall: en kompletterande studie till FoU-projekt om testmetod för bedömning av körförmåga hos individer med synfältsdefekter.

Jiqing Zhu, KTH, Development of a user-friendly tool for predicting storage stability of polymer modified bitumen.

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:

Conny Svensson, Lunds Tekniska Högskola.
Conny Svensson undervisar och forskar inom ämnesområdet tillämpad geologi.

Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet och den efterföljande middagen.

Årsmöteshandlingar:

Ordförande Lena Erixon överlämnar stipendium till Annelie Carlson, VTI.

Reza Haghani, Chalmers, stipendiat 2015.

Årsmøte 2015

Den 12 februari 2015 höll NVF:s svenska avdelning årsmöte på Hotell Scandic Klara i Stockholm.

Vid mötet framfördes följande presentationer:

Lisa Weimann, 2014 års stipendiat: Påverkan på vatten från sprängningsarbeten vid väg- och tunnelbyggnation

Birgitta Sandstedt, VTI: Öppna data – en ny utmaning. Vad, hur och varför?

Susanne Ingo, Trafikverket: Trender som förändrar och påverkar samhället

Annelie Nylander, Trafikverket: Information om arbetet för ny strategi för NVF 2016-2020

Stipendier delades ut till:

Vania A Ceccato, KTH, Theft of and from goods transport in Sweden:what do we know about this and its prevention?

Gabriella Eriksson, VTI, Kommunikation av hastighetens konsekvenser för bilister

Anders Gudmarsson, KTH, Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvensresponsfunktionerna av asfaltsprovkroppar

Reza Haghani, Chalmers tekniska högskola, Sustainable construction and upgrading bridges using advanced Composite materials

Annika Jägerbrand, VTI, Hållbar utveckling av vägbelysning

Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet, Regional återvinning av jord och bergmaterial

Hedi Rasul, KTH, Moisture Dynamics in road structure: road and groundwater interaction

Poja Shams Hakimi, Chalmers tekniska högskola, Deltagande i konferensen Nordic Steel 2015 i Tammerfors

Henriette Wallén Warner, VTI, Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar

Svenska avdelningens pedagogiska pris tilldelades:

Lotta Cederfeldt, Malmö stad

Nils Petter Gregersen, VTI

Alla stipendiater har lämnat in en kortfattad beskrivning av vad stipendiet ska användas till. Klicka på länkarna ovan för att kunna läsa dessa.

Ett femtiotal medlemmar deltog i årsmötet som avslutades med gemensam middag på restaurang Fisk.

Årsmöteshandlingar:

Stipendiater och pristagare 2015.

NVF-medlemmar på årsmötet 2015.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Lena Erixon
Sverige
Trafikverket
Næstformand
Land
Organisation
Anna Lundman
Sverige
Representant Innovationsföretagen
NVF-sekretær
Land
Organisation
Annelie Nylander
Sverige
Trafikverket
Medlem
Land
Organisation
Aliaksei Laureshyn
Sverige
Universitet och Högskolor
Lotta Brändström
Sverige
Byggföretagen
Mattias Lundberg
Sverige
Stockholms stad Trafikkontoret
Tomas Svensson
Sverige
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
5.-5. februar, 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021

Svenska avdelningsstyrelsens styrelsemöte 5. februar 2021Sverige
4.-4. marts, 2021

Svenska avdelningens årsmöte

Svenska avdelningens årsmöteSverige
28.-28. maj, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 28. maj 2021Sverige
3.-3. september, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 3. september 2021Sverige
10.-10. november, 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021

Svenska avdelningens styrelsemöte 10. november 2021Sverige
26.-26. maj, 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020

Protokoll styrelsemöte svenska avdelningen 26 maj 2020Sverige
4.-4. september, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 4. september 2020Sverige
13.-13. november, 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020

Svenska avdelningsstyrelsen styrelsemöte 13. november 2020Sverige

Arbejdsmateriale

Nyheder


23. september, 2020

Ingen möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag 2021

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att pausa möjligheten att söka utvecklingsbidrag med hänvisning till den ekonomiska situationen efter det inställda eventet Via Nordica.

23. september, 2020

Ingen utlysning av stipendium

Den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att inte dela ut stipendiet för 2021 med hänvisning till den ekonomiska situationen efter det inställda eventet Via Nordica men också det svaga intresset, år…

23. juni, 2020

Sverige säger tack, och lycka till!

Den 1 juli lämnar Sverige över ordförandeskapet i Nordiskt vägforum till Danmark. Lena Erixon som varit förbundsordförande under det svenska ordförandeskapet vill skicka ett tack och en hälsning i samband…