NVF

Forside LandeFinland Språkpolicy

Språkpolicy

Den på de skandinaviska språken baserade språkliga gemenskapen har alltid varit av stor betydelse i det nordiska samarbetet. Denna betydelse har inte minskat och därför kommer danskan, norskan och svenskan också i fortsättningen att vara huvudspråk i NVF:s verksamhet.

Vid NVF:s möten är de danska, norska och svenska språken officiella mötesspråk. Diskussioner förs och föredrag hålls i huvudsak på något av dessa språk. I de fall där språket innebär ett hinder för att bli förstådd eller kunna ta emot information, kan man använda sig av engelska.

Pohjoismaisessa yhteistyössä kielellisellä yhteisyydellä on perinteisesti ollut suuri merkitys. Sen merkitys on edelleen vahva, ja siitä syystä tanska, norja ja ruotsi ovat edelleen pääkieliä PTL:n toiminnassa.

Liiton kokouksissa virallisia kokouskieliä ovat tanska, norja ja ruotsi. Pääasiallisesti keskustelut ja esitykset tapahtuvat näillä kielillä. Mikäli kieli merkitsee estettä tiedon antamiselle tai sen ymmärtämiselle, voidaan asia ilmaista myös englanniksi.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder