NVF

Forside LandeFinland NVF Finland PTL Suomessa

Presentation

NVF:s finska avdelnings syfte är att befrämja forsknings-, planerings-, utvecklings-, och standardiseringsarbetet inom väg- och trafiktekniksbranschen, beaktande även övriga samhälleliga aktiviteter samt miljövården, utveckla kunskapsförmedlingen och samarbetet samt befrämja behandlingen av branschens ärenden och beslutsfattandet i olika organ.

De syften som nämns ovan strävar man efter att nå genom samarbete med förbundets övriga nordiska avdelningar, andra föreningar inom sektorn samt enligt behov med andra samfund genom att utföra och låta utföra undersökningar och utredningar, genom att organisera kongresser, öppna seminarier och diskussionstillfällen, samt genom publikationsverksamhet.

PTL:n Suomen osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä, huomioon ottaen myös muut yhteiskunnalliset toiminnot ja ympäristönsuojelun, kehittää tiedonvälitystä ja yhteistoimintaa sekä edistää toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa eri elimissä.

Edellä mainitut tarkoitusperät pyritään saavuttamaan olemalla yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen, ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja, avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisutoiminnalla.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder