NVF

Forside LandeFinland Organisation

Organistaion

Under styrelsen sorterar utskotten, där föreningens huvudsakliga verksamhet pågår. arbeitsgrupperne kan ha en eller flera underlydande arbetsgrupper.

Varje avdelning fastställer en stadga för den egna verksamheten. Avdelningen bestämmer själv om medlemskap, avdelningsstyrelse, medelsfördelning och arbetsformer för avdelningen. En avdelnings stadga ska dock innehålla de bestämmelser som betingas av förbundsstadgarna.

Med medlemskap i avdelning följer medlemskap i förbundet.

PTL:n Suomen osaston organisaatio

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin Suomen osaston hallituksen alaisena on jaostoja, joissa yhdistyksen pääasiallisin toiminta tapahtuu. Jaostojen alaisena voi toimia yksi tai useampia työryhmiä.

Osasto vahvistaa oman toimintansa säännöstön ja päättää omatoimisesti jäsenyydestä, osastohallituksesta, varainjaosta ja osaston työmuodoista. Osastonsäännöstön tulee kuitenkin sisältää liittosääntöjen vaatimat säännökset.

Osaston jäsenyys merkitsee myös liittojäsenyyttä.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder