NVF

Forside LandeFinland Jaostojen ohjeet

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Työkalut

Tältä sivulta jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit löytävät apuvälineitä työtehtäviensä suorittamiseen.

Jäsenistömuutokset
Jäsenistömuutokset hyväksytään PTL:n Suomen osaston hallituksessa jaoston esityksestä. Hallitus voi myös esimerkiksi jaostorakenteen tarkistusten yhteydessä suoraan nimittää jäseniä jaostoihin.

Jäsenesitykset toimitetaan sähköpostissa PTL:n Suomen osaston sihteerille erillisinä esityksinä tai selvinä pöytäkirjamerkintöinä.

Rekisteri jaostojen jäsenistä ylläpidetään keskitetysti ja siihen viedään vain hallituksen hyväksymät lisäykset ja muutokset. Tästä syystä jaostojen tulee ilmoittaa rekisterin edellyttämät yhteystiedot uusista jäsenistään liittymisesityksen yhteydessä.

Jo hyväksyttyjen jäsenten yhteystietojen muutokset on ilmoitettava Suomen osaston sihteerille.

Jaostojen kokouspöytäkirjat
Jaoston kokousten pöytäkirjat on toimitettava sähköpostissa osaston sihteerille mielellään heti kokouksen jälkeen.

Jaostojen toimintasuunnitelmat
PTL:n Suomen osaston jaostojen toimintasuunnitelmat ja edellisen vuoden raportti laaditaan vuosittain annettavien ohjeiden mukaisesti tammikuussa. Dokumentit muodostavat PTL:n Suomen osaston vuosikirjan pääsisällön.

Pohjoismaisten jaostojen (liittojaostojen) toiminnansuunnittelu ohjeistetaan erikseen.

Jaostojen budjetit
Jaostoilla ei ole omia määrärahoja. Jaosto voi järjestää maksullisia seminaareja, joiden maksut suunnitellaan siten, että ne kattavat seminaarin kustannukset. Mahdollinen ylijäämä on jaoston käytettävissä jaoston muuhun toimintaan.

Suomen osasto tukee myös rahallisesti jaostojen toimintaa silloin, kun maksullisten seminaarien järjestäminen ei ole mahdollista. Osaston keskitetyn budjettirahan käytöstä on sovittava osaston sihteerin kanssa.

Maksullisten seminaarien järjestäminen
Jaostot voivat rahoittaa seminaarejaan osallistujamaksuilla. Maksuliikenne hoidetaan PTL:n Suomen osaston kautta. Asiasta on sovittava osaston sihteerin kanssa.

Seminaarin kustannusarvio ja kuvaus maksutapahtumista on toimitettava osaston sihteerille ennen seminaaria.

Mahdollinen seminaarin ylijäämä on käytettävissä jaoston muun toiminnan kulujen kattamiseen. Seminaarien osallistumismaksut mitoitetaan ensisijaisesti kattamaan ao. seminaarin kulut.  

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder