NVF

Forside LandeFinland Bli medlem Jäseneksi

Bli medlem

Ett medlemskap i NVF ger tillgång till goda kontakter mellan brukare, beställare, forskare, konsulter och entreprenörer. Det nordiska samarbetet med sin anknytning till ett internationellt kontaktnät är ett forum för att kunna hämta kunskap och information på ett effektivt sätt. Företag och organisationer som är medlemmar i NVF har möjlighet att nominera kandidater till utskotten.

Hur blir man medlem i NVF:s finska avdelning?

Kontakta finska avdelningens sekreterare och ansök om medlemskap i Nordiskt vägforums finska avdelning.

NVF:s finska avdelning kan godkänna som medlem

  • registrerade föreningar eller samfund med intresse i väg- och trafikteknik
  • företag inom väg- och trafiktekniksbranschen
  • privata personer som vill befrämja föreningens syften

Föreningens medlemmar är skyldiga att årligen betala medlemsavgift, beloppet bestäms av årsmötet.

 

Jäsenyys PTL:ssä antaa mahdollisuuden solmia hyviä kontakteja niin tienkäyttäjiin ja tilaajapuoleen kuin tutkijoihin, konsultteihin ja urakoitsijoihinkin. Pohjoismainen yhteistyö ja sen kytkökset kansainväliseen kontaktiverkostoon tarjoaa hyvän foorumin tehokkaalle tiedonsaannille ja -jaolle. Liiton läsenyritykset ja -organisaatiot voivat tehostaa verkoston antamaa hyötyä ehdottamalla jäseniä liiton jaostoihin.

Miten voi liittyä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumiin?

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin Suomen osaston jäsenyyshakemukset lähetetään sähköpostitse PTL:n Suomen osaston sihteerille.

 

PTL:n Suomen osasto voi hyväksyä jäsenekseen 

  • tie- ja liikennetekniikasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt
  • tie- ja liikennetekniikan alalla liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt
  • yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Jäsenmaksu/vuosi

Medlemsavgifter/år

Yritykset Företag


<  10 milj. € liikevaihto omsättning 350 €
> 10 milj. € liikevaihto omsättning 550 €

 

Yhdistykset, säätiöt, liitot, virastot Föreningar, stiftelser, förbund, myndigheter

< 10 toimihenkilöä anställda 200 €

> 10 toimihenkilöä anställda 400e

 

Kunnat ja kaupungit Kommuner och städer

< 100 000 asukasta invånare 200 €

> 100 000 asukasta invånare 400 €

 

Henkilöjäsenet Personmedlemmar

15 €

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder