NVF

Forside LandeFinland Att ansöka

Att ansöka

Förbundets mission är att främja branschens utveckling i Norden. NVF:s avdelning i Finland har som ett av sina mål att ge studerande eller redan verksamma branschmänniskor i fortbildning möjlighet att bekanta sig med och delta i utvecklandet av det nordiska samarbetet genom det stipendium, som nu kan ansökas.

Regler
NVF:s finska avdelnings stipendium är avsett för att understöda studerande inom väg- och trafikområdet i deras studier samt i arbetslivet redan verksamma unga fackmänniskors kompletterande internationella studier. Stipendiet skall främja NVF:s mål, speciellt det nordiska samarbetet och utvecklandet av kompetensen på nordisk nivå.

Stipendiet kan beviljas för nordiska studier eller praktikantarbete, som stöder grundutbildningen, för vetenskaplig forskning och kompletterande yrkesutbildning samt därtill hörande studieresor. Stipendiet är inte avsett för kongressresor. Med stipendiet kan man få stöd tillexamensarbete om det har nordisk perspektiv.

Stipendiets storlek är max 6000 euro. Stipendiet betalas i två delar, 75 % betalas i början av arbetet och 25 % betalas efter NVF finska styrelsen har fått stipendieberättelsen.

NVF:s finska avdelningsstyrelse fastställer utgående från ansökningarna vem eller vilka som erhåller stipendiet. Vid avgörandet av fördelningen fästs stor vikt vid studie- eller forskningsplanens ämnesområde och innehåll samt vid stipendiets betydelse för genomförandet av planen.

Stipendiaten bör ge en utredning över användningen av stipendiemedlen åt NVF:s finska avdelningsstyrelse senast ett år efter erhållandet av stipendiet. Av stipendieberättelsen bör speciellt framgå resultat i form av ökad kompetens och nytta för den nordiska väg- och trafikbranschen.


Ansökningstiden är varje vår och höst, vanligtvis i mars-april och oktober-november.

Ansökningarna skickas per e-post senast den 19 maj 2020 till avdelningens sekreterare.

 

Liiton tarkoituksena on edistää alan kehittymistä Pohjoismaissa. PTL:n Suomen osaston yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille tai jatko-opintoja suorittaville ammattilaisille mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön nyt haettavaksi julistettavan stipendin avulla.

Säännöt
PTL:n Suomen osaston stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien ja nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä.

Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin. Stipendi ei ole tarkoitettu kongressimatkoihin. Stipendillä voidaan tukea myös lopputöitä, jos niissä on mukanapohjoismaista näkökulmaa.

Stipendin suuruus on maksimissaan 6000 euroa.  

PTL:n Suomen osaston hallitus päättää hakemusten perusteella, kenelle tai keille stipendi myönnetään. Jakopäätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti opinto- tai tutkimussuunnitelman aihepiiriin ja sisältöön sekä apurahan merkitykseen esitetyn suunnitelman toteuttamisessa.

Stipendin saajan tulee antaa stipendin käytöstä selvitys PTL:n Suomen osaston hallitukselle vuoden kuluessa stipendin jakopäätöksestä. Stipendikertomuksessa tulee selvittää erityisesti stipendin avulla aikaansaatu osaamisen kasvu ja sen tuoma hyöty pohjoismaiselle tie- ja liikennealalle.

Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75 % maksetaan kun työ aloitetaan ja loput 25 % maksetaan vasta, kun hallitus on saanut stipendin käyttöä koskevan raportin.

Hakuaika on kunakin vuonna keväällä ja syksyllä, maalis-huhtikussa ja syys-lokakuussa. 

Hakemukset toimitetaan 19.5.2020 mennessä sähköpostitse osaston sihteerille.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Pekka Rajala
Finland
Trafikledsverket
Næstformand
Land
Organisation
Mikko Leppänen
Finland
Ramboll Finland Oy
NVF-sekretær
Land
Organisation
Anne Ranta-aho
Finland
Trafikledsverket
Medlem
Land
Organisation
Ari Herrala
Finland
SKAL rf
Heikki Liimatainen
Finland
Tampere Universitet
Juha Jääskelä
Finland
Arctic Machine Ab
Kaj Suomela
Finland
Österbottens förbund rf
Kristian Appel
Finland
Traficon Ab
Marko Forsblom
Finland
ITS-Finland
Marko Sallinen
Finland
Nynas Oy
Niklas Karlman
Finland
Ålands landskapsregering
Paavo Syrjö
Finland
INFRA rf
Pekka Aaltonen
Finland
Logistikföretags förbund rf
Suppleant
Land
Organisation
Aarno Valkeisenmäki
Finland
Helena Soimakallio
Finland
SKOL rf
Janne Mäkipää
Finland
Arctic Machine Oy
Johanna Nyberg
Finland
Esbo stad
Jouni Ojala
Finland
Aalto Universitet
Jukka Tolvanen
Finland
Automobilförbundet rf
Magnus Nygård
Finland
Trafikledsverket
Markku Henttinen
Finland
LOGY rf
Nina Raitanen
Finland
Vägföreningen i Finland rf
Ville Alatyppö
Finland
Helsingfors stad

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder