NVF

Økonomi

Kontakt den danske NVF-afdeling vedrørende support til arbejdsgruppeaktiviteter og lignende. Medlemmer af arbejdsgrupper kan ikke selv indgå økonomiske aftaler, men den danske NVF-afdeling kan gøre dette, hvis bestyrelsen godkender formålet. 

Den danske afdelings bestyrelse har på sit møde den 10. marts 2009 besluttet at give de danske udvalg mulighed for at søge afdelingen om en underskudsgaranti i forbindelse med deres seminarafholdelse. Bestyrelsen besluttede følgende:

  • At de danske udvalg kan søge den danske bestyrelse om en underskudsgaranti i forbindelse med deres afholdelse af udvalgsseminarer forudsat, at udvalget forpligter sig til at følge den danske afdelings regler for god seminarpraksis og dokumenterer dette i ansøgningen.
  • At den danske afdelings regler for god seminarpraksis er følgende:

I forbindelse med udvalgenes afholdelse af seminarer, skal der:

  • Udarbejdes et budget for seminaret,
  • udregnes break-even (dvs. en beregning, der viser hvor mange deltagere, der skal til, for at seminaret kan løbe rundt)
  • udarbejdes en tidsplan, hvoraf det fremgår, at seminaret vil blive aflyst, ifald break-even ikke kan nås inden det af kursusstedet (m.fl.)’s fastsatte tidspunkt for vederlagsfri aflysning.

Såfremt udvalgene ønsker at indsende ansøgning om en underskudsgaranti, skal ovennævnte materiale vedlægges ansøgningen, der sendes til NVF-sekretariatet.

Ansøgninger skal så vidt muligt sendes til NVF-sekretariatet, så den kan nå at blive behandlet på et regulært bestyrelsesmøde.

Der kan kun ansøges om og gives garanti på et specifikt beløb.

Bestyrelsen har givet den danske afdelings formand og næstformand mandat til at godkende ansøgningerne, som der efterfølgende skal orienteres om på det førstkomne bestyrelsesmøde.

Kontingenterne i NVF’s danske afdeling er følgende:

  • Gruppemedlemmer (Asfaltindustrien, DTL, Dansk Byggeri, Vejdirektoratet m.fl): 5.500 kr.
  • Kommuner: 2.750 kr.
  • Virksomheder, gruppe 1 (over 500 ansatte): 3.850 kr.
  • Virksomheder, gruppe 2 (mellem 100 til 500 ansatte): 2.750 kr.
  • Virksomheder, gruppe 3 (under 100 ansatte): 1.650 kr.

Når virksomheden er blevet medlem, kan den indstille et vilkårligt antal medarbejdere til deltagelse i de danske udvalg. Det er bestyrelsen for den danske afdeling, der træffer beslutning om udvalg sammensætningen

Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der bliver medlem af NVF’s danske afdeling, som skal betale kontingent og ikke udvalgsmedlemmerne.

 

 

Du kan kontakte NVF-sekretær Marianne Worm for yderligere information:
Marianne Worm
NVF-sekretær
C/O Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. Sal
1577 København V
Telefon: +45 7244 3373
E-mail: [email protected]

 

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Sigurd Lamhauge
Færøerne
Landsverk
Næstformand
Land
Organisation
Jákup Jacobsen
Færøerne
Akstovan
NVF-sekretær
Land
Organisation
Ása Ósá
Færøerne

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer

Arbejdsmateriale

Nyheder