NVF

Økonomi

Kontakt den danske NVF-afdeling vedrørende support til arbejdsgruppeaktiviteter og lignende. Medlemmer af arbejdsgrupper kan ikke selv indgå økonomiske aftaler, men den danske NVF-afdeling kan gøre dette, hvis bestyrelsen godkender formålet. 

Den danske afdelings bestyrelse har på sit møde den 10. marts 2009 besluttet at give de danske udvalg mulighed for at søge afdelingen om en underskudsgaranti i forbindelse med deres seminarafholdelse. Bestyrelsen besluttede følgende:

  • At de danske udvalg kan søge den danske bestyrelse om en underskudsgaranti i forbindelse med deres afholdelse af udvalgsseminarer forudsat, at udvalget forpligter sig til at følge den danske afdelings regler for god seminarpraksis og dokumenterer dette i ansøgningen.
  • At den danske afdelings regler for god seminarpraksis er følgende:

I forbindelse med udvalgenes afholdelse af seminarer, skal der:

  • Udarbejdes et budget for seminaret,
  • udregnes break-even (dvs. en beregning, der viser hvor mange deltagere, der skal til, for at seminaret kan løbe rundt)
  • udarbejdes en tidsplan, hvoraf det fremgår, at seminaret vil blive aflyst, ifald break-even ikke kan nås inden det af kursusstedet (m.fl.)’s fastsatte tidspunkt for vederlagsfri aflysning.

Såfremt udvalgene ønsker at indsende ansøgning om en underskudsgaranti, skal ovennævnte materiale vedlægges ansøgningen, der sendes til NVF-sekretariatet.

Ansøgninger skal så vidt muligt sendes til NVF-sekretariatet, så den kan nå at blive behandlet på et regulært bestyrelsesmøde.

Der kan kun ansøges om og gives garanti på et specifikt beløb.

Bestyrelsen har givet den danske afdelings formand og næstformand mandat til at godkende ansøgningerne, som der efterfølgende skal orienteres om på det førstkomne bestyrelsesmøde.

Kontingenterne i NVF’s danske afdeling er følgende:

  • Gruppemedlemmer (Asfaltindustrien, DTL, Dansk Byggeri, Vejdirektoratet m.fl): 5.500 kr.
  • Kommuner: 2.750 kr.
  • Virksomheder, gruppe 1 (over 500 ansatte): 3.850 kr.
  • Virksomheder, gruppe 2 (mellem 100 til 500 ansatte): 2.750 kr.
  • Virksomheder, gruppe 3 (under 100 ansatte): 1.650 kr.

Når virksomheden er blevet medlem, kan den indstille et vilkårligt antal medarbejdere til deltagelse i de danske udvalg. Det er bestyrelsen for den danske afdeling, der træffer beslutning om udvalg sammensætningen

Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der bliver medlem af NVF’s danske afdeling, som skal betale kontingent og ikke udvalgsmedlemmerne.

 

 

Du kan kontakte NVF-sekretær Marianne Worm for yderligere information:
Marianne Worm
NVF-sekretær
C/O Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. Sal
1577 København V
Telefon: +45 7244 3373
E-mail: nvf@vd.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se alle bestyrelsesmedlemmer

Formand
Land
Organisation
Jens Holmboe
Danmark
Vejdirektoratet
Næstformand
Land
Organisation
Ib Enevoldsen
Danmark
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Medlem
Land
Organisation
Camilla Fogh Larsen
Danmark
Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne
Claus Terkildsen
Danmark
Asfaltindustrien
Eva Kanstrup
Danmark
Kommunalteknisk Chefforening (KTC)
John Roy Vesterholm
Danmark
DTL Danske Vognmænd (Danish Transport and Logistics)
Lars-Erik Skydsbjerg
Danmark
Kommunal Vejteknisk Forening (KVF)
Lárus Ágústsson
Danmark
IDA Trafik og Byplan
Torben Liborius
Danmark
Dansk Infrastruktur

Kontaktoplysninger findes på Medlemsside

Møder

Dokumenter

Det kræver login at se dokumenter

Kalender

Her kan du se en liste over kommende møder og afholdte møder.

Kommende arrangementer
Afholdte arrangementer
11.-12. juni, 2024

Via Nordica 2024

Via Nordica 2024Danmark
27.-27. oktober, 2020

Bestyrelsesmøde i den danske NVF-afdeling

Bestyrelsesmøde i den danske NVF-afdelingDanmark
22.-22. februar, 2021

Møde i NVF’s danske bestyrelse 22. februar 2021

Møde i NVF’s danske bestyrelse 22. februar 2021Danmark
25.-25. oktober, 2021

Møde i bestyrelsen for den danske NVF-afdeling 25/10-2021

Møde i bestyrelsen for den danske NVF-afdeling 25/10-2021Danmark
4.-4. maj, 2022
31.-31. august, 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 31. august 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 31. august 2022Danmark
7.-7. september, 2022

Workshop 7. september 2022

ForbundsstyrelsenDanmark
12.-12. oktober, 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 12. oktober 2022

Møde i den danske NVF-bestyrelse 12. oktober 2022Danmark
13.-14. oktober, 2022
7.-8. november, 2022

Seminar i Odense 7.-8. november 2022 i Odense: Målkonflikter

Transport i byer og transportplanlægningDanmark
29.-29. februar, 2024

Arbejdsmateriale

Nyheder


17. maj, 2024

👂 Listen carefully 👂

Have you ever wondered how big of a difference a noise barrier makes? One of the exciting tours you can experience at the Via Nordica 2024 Congress, is Auralisations of…

2. maj, 2024

📅Have you seen the full programme?📅

Via Nordica 2024 offers a wide range of parallel sessions, plenary sessions and technical tours. Take a look at the PDF file here and get a clear overview of the full…

4. april, 2024

🚧How do we procure for the future? 🚧

Road procurement in the Nordics is in the forefront internationally in taking into use new more cooperative and relational contracting models. The Via Nordica 2024 Congress includes a session dedicated…

Flere nyheder